TABLICA INFORMACYJNA
BUDOWA
STRONY INTERNETOWEJ
ADRES
WWW.OSTACHOWSKI.COM.PL
NR POZWOLENIA
EEE-YYY-8
INWESTOR
OSTACHOWSKI.COM.PL
WYKONAWCA
OSTACHOWSKI.COM.PL
KIEROWNIK BUDOWY
MAREK OSTACHOWSKI
INSPEKTOR NADZORU
PROJEKTANT
MAREK OSTACHOWSKI
TELEFONY ALARMOWE
INWESTOR
512-483-793
marek.ostachowski@gmail.com
WYKONAWCA
512-483-793
marek@ostachowski.com.pl
POLICJA 997          POGOTOWIE 999          STRAŻ 998